Wag Rij Sıçanlarda Lamotrijinin Ön Uyaran Aracılı İnhibisyon Üzerine Etkisi


KOMSUOĞLU ÇELİKYURT F. İ. , MUTLU O. , YILDIZ AKAR F. , ERDEN B. F. , ULAK G.

9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 17 April 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey