Yargı Kararları Işığında Çevresel Etki Değerlendirmesi:Tanım ve Unsurları


KESKİN B.

3rd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 9 - 11 July 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Kocaeli University Affiliated: Yes