“Adi İş/ Ticari İş/ Tüketici İşlemi Ayırmı ve Bu Ayırımın Önemi”


BAHTİYAR M., BİÇER L.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk Araştırmaları Dergisi, I. Cilt, Yıl 2016, Cilt: 22, Sayı: 3, vol.22, pp.395-437, 2016 (Other Refereed National Journals)