İslam Tarihinde Hz. Ali’nin Vakfiyesinin Yeri ve Önemi


TURGUT B.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.42, pp.157-178, 2019 (Other Refereed National Journals)