Türkiye’de Babur Şahsiyeti ve ”Babur-name” Eseri Üstüne Araştımalar Tadkikler


TEKCAN M.

Halkara Konferansiya Desturı 2017 Zahirüddin Babur Eserlerining Şahan Medeniyeti Tarihinde Tutgan Üriy, Andican, Uzbekistan, 27 - 28 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Andican
  • Country: Uzbekistan