BİR OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMASINDA HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE PROSES GELİŞTİRME


ŞAHİN Y. , Özkan E., Kasap S. S. , Deveci Ş.

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Türkiye ss.71-72, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.428-435

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.428-435

Abstract

Kalite günümüzde firmalar için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Özellikle rekabet avantajı ve pazarda kalıcılık açısından, her geçen gün önemi artmaktadır. Kaliteli ürünlerin üretilebilmesi için tüm süreçlerde hataya neden olabilecek riskleri en etkili şekilde yönetebilmek ve bu riskleri azaltmak hatta ortadan kaldırabilmek gerekir. Bu noktada risk yönetimi, riski öğrenme ve bu riski ekonomik ve teknik açıdan ele alıp çeşitli kararlar verebilmeyi sağlar. Riskleri en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için, risklere bağlı olarak ortaya çıkacak olası sonuçları ve ortaya çıkma olasılıklarını değerlendirmek olmazsa olmazdır. Bu değerlendirmeleri yapabilmek için birçok kalite teknikleri mevcuttur. Bu tekniklerden biri de Hata Türleri ve Etkileri Analizi Yöntemi’ dir (HTEA). HTEA yönteminde belirlenen bütün hataların ortaya çıkma, şiddet ve saptanabilirlik tahmini hesabı yapılmaktadır. Hata türleri ve etkileri analizi, çok fazla sayıdaki hata türü için iyileştirme planlamak yerine, sistemin tamamı üzerinde en büyük etkiyi sağlayacak hata türlerini öncelikli olarak sıralayan bir yöntemdir. HTEA, doğru uygulandığı sürece firmalara pek çok fayda getirecek etkileyici kalite yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöntemin uygulamasındaki asıl hedef, olası hata sebeplerinin buna bağlı olarak hataların etkisinin minimum düzeye düşürülmesidir. HTEA uygulamasının maliyet üzerindeki etkisinin yanı sıra işgücü üzerinde de etkili kazanımları vardır. Bu bağlamda, bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde faaliyet gösteren bir şirketteki bir hatta proses HTEA uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama aşamasında, önce olası hata türleri tanımlanmıştır. Daha sonra her hata türü için ortaya çıkma, şiddet ve saptama değerleri belirlenmiştir. Son olarak, risk öncelik sayısı hesaplanarak hataların önem düzeylerine göre sıralanması sağlanmıştır.