Reconsidering the Common Law System as a Law from Long-Standing Customs and Traditions: English Law


ÇAKIR M.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.1-16, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.1-16

Abstract

Ortak Hukuk, yazılı bir hukuk düzeninden ziyade teamüller ve yargısal içtihatlara dayanan bir hukuk sistemidir. Lakin, Amerikan hukukuna karşılık İngiliz hukuku söz konusu olduğunda, dikkat edilmesi gereken bir husus mevcuttur; Birleşik Krallık'taki bir hakim, egemen parlamento tarafından çıkartılan bir yasayı veya tüzüğü anayasaya aykırı olarak ilan edemez, çünkü İngiliz hukukunda anayasa yoktur. İngiltere’deki yargıçların rolü, parlamento tarafından çıkartılan ve her türlü durum veya gerçekleri ihtiva edecek ayrıntılara sahip olmayan yasaları yorumlamaktır. Yasaları yorumlamak ve parlamentonun çalışmalarına anlam vermek İngiliz hukukunda çok önemlidir, çünkü yasalaşan eylemler yalnızca gerçeğe veya uygulamaya her zaman uymayacak teorilerdir.  Bu çalışmada, ortak hukukun kökeni ve nedeni, İngiliz mahkeme sistemi, hukuk hiyerarşisi ve yasal yorumu incelenecektir.  

 

Anahtar kelimeler: Ortak Hukuk, Yargı kararları, İngiliz Hukuku, Adet, Yasal Yorum