İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü.


DOĞAN B. , AŞCI M. , KARAKAŞ A. , PEKŞEN E. , SERTÇELİK F. , SERTÇELİK İ. , ...More

8. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-8),İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstirüsü, 02-05 Mayıs 2018, İstanbul., 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text