TCE Kaynak zonlarının Tween 80, SDS ve Saf su ile yerinde ıslahı


TURKKAN S., AKYOL N. H.

INES 2017, 18 - 21 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text