Özel yetenekli çocuklarda NRG1 geni rs6994992 polimorfizminin araştırılması.


Bayram T. B. , POLAT F. , YÜKSEL B.

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi., 19 - 20 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text