Çocuklarda Serebral Arter Trombozu


Sarper N. , Aylan Gelen S.

in: Çocukluk Çağında Tromboz, Betül Orhaner, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.73-78, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.73-78
  • Editors: Betül Orhaner, Editor

Abstract

ÖZET
Çocuklarda serebral arterlerde tromboz (SAT), vücut yarısında felcin, serebral hareket bozukluğunun, konuşma bozukluğunun, işitme bozukluğunun ve nöbetlerin başta gelen sebeplerindendir. Tanıda manyetik rezonans görüntüleme altın standarttır. Bilgisayarlı tomografi ve yenidoğanda kranyal ultrasonografi görüntülemeler ilk saatlerde kanamanın dışlanmasında yararlıdır. Başlıca risk faktörleri damarlara ait hastalıklar, kardiyak, hematolojik nedenler (orak hücre hastalığı, trombofililer), viral ve bakteriyel enfeksiyonlardır. Hastaların yönetiminde nöbetleri durdurmaya ve önlemeye yönelik tedaviler, altta yatan viral ve bakteryel enfeksiyonların tedavisi, oksijenlenmenin, normogliseminin, hidrasyonun sağlanması esastır. Arter patolojilerinde aspirin önerilir. İnmeden ikincil korunmada kardiyak nedenli olgularda, antifosfolipid antikor sendromunda, beyin dışındaki arterlerin diseksiyonunda, serebral venöz sinus trombozunda ve aspirin kullanılmasına karşın tekrarlayan trombozlarda düşük molekül ağırlıklı heparin veya warfarin önerilir.

Anahtar Kelimeler: İnme; pediatri; intrakraniyal tromboz; kalıtsal trombofili
ABSTRACT
Serebral arterial thrombosis (SAT) is the leading cause of hemiplegy, cerebral palsy, speech and hearing disorders and seizures in children. Magnetic resonance imaging is gold standard in diagnosis. Cranial computerized tomography scan and transfontanel ultrasonography in newborns is useful in excluding hemorrhagea in the early hours. Main risk factors are arteriopathies, cardiac, hematologic diseases (sickle cell disease, thrombophilia), viral and bacterial infections. In the management of patients, treatment and prevention of seizures, treatment of underlying viral or bacterial infection, maintaining oxygenation, normoglycemia and hydration is essential. Aspirin is recommended in arteriopathies. In secondary stroke prevention, low molecular weight heparin or warfarin is recommended if there are cardiogenic causes, antiphospholipid antibody syndrom, extracerebral arterial dissection, cerebral venous sinus thrombosis and recurrent thrombosis under aspirin prophylaxis.