BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL HİZMET KALİTESİNİN TÜKETİCİNİN DEĞİŞTİRME NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ VE DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


SARIOĞLU C. İ.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.79-94, 2017 (Peer-Reviewed Journal)