Boşanmış Anne-Babaların Müşterek Çocuklarının Soyadı Sorunu: Bir Karar İncelemesi ve İdare Hukukuna Yansımaları


KESKİN B., ODYAKMAZ Z.

Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.347-376, 2019 (Peer-Reviewed Journal)