Statik ve Dinamik Stretching’in Beceri Performansı Üzerine Etkileri


MERİÇ BİNGÜL B., SON M., AYDIN M., GELEN E., CİNEL Y., BULGAN Ç.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.43-48, 2014 (Peer-Reviewed Journal)