SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER: 2010-2020 YILLARI ARASI LİTERATÜR İNCELEMESİ


Özkan E., ŞAHİN Y.

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-49, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.19-49

Abstract

Dünyada sanayileşme ve teknolojideki gelişmelerle birlikte fosil yakıtların kullanımı doğaya zararı artırmıştır. Bu etkenlerin neden olduğu iklim değişikliği sebebiyle, çevreci ve sürdürülebilir olan konular önem kazanmıştır. Bu çalışmada sürdürülebilir sistemler hakkında literatüre dayalı araştırmalar verilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan literatür incelemesinde, Türkiye’de 2010-2019 yılları arasında yayınlanan çalışmalar altı başlık altında incelenmiştir. Bunlar yeşil tedarik zinciri, yeşil lojistik, yeşil pazarlama, yeşil ekonomi, yeşil enerji ve yeşil tesistir. İlgili alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan yöntemler ve uygulamalar değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilgili alanda çalışma gerçekleştirecek olan araştırmacılara yön göstereceği düşünülmektedir.