OBEZ SIÇANLARDA ETANERSEPTİN VASKÜLER DÜZ KASTA eNOS EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK ARAŞTIRILMASI


YAZIR Y. , Kavram K., FURAT RENÇBER S. H. , DEMİRTAŞ ŞAHİN T. , UTKAN T.

13.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Turkey, 30 April - 03 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey