Acute Intestinal Obstruction Secondary to Left Paraduodenal Hernia: A Case Report.


Creative Commons License

Kılıç E., Güler S. A. , Kiy C., Şimşek T., Cantürk N. Z.

Causapedia, vol.9, no.1, pp.1-5, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Causapedia
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Paraduodenal hernias are the most common type of

internal abdominal herniation and it is a rare cause of

acute intestinal obstruction. The left paraduodenal

hernia is monitored 3 times more than right

paraduodenal hernias. Although, it can rarely be

diagnosed in the preoperative period but it can easily

be diagnosed during the symptomatic period by

abdominal imaging. Delays in diagnosis and surgical

treatment, can lead to high morbidity and mortality.

We report a case of left paraduodenal hernia who was

admitted to hospital with nausea, vomiting and

abdominal pain. The patient was operated with the

preoperative diagnosis of internal herniation detected

on abdominal computed tomography.

Paraduodenal herniler, internal abdominal herniasyonun

en sık rastlanan tipi olup akut intestinal tıkanıklığın nadir

bir sebepidir. Sol paraduodenal herni, sağa göre 3 kat

daha fazla izlenir. Preoperatif dönemde nadiren

tanınmakla birlikte semptomatik dönemde yapılan

abdominal görüntüleme sayesinde tanı konulabilir. Tanı

ve cerrahi tedavideki gecikmeler yüksek morbidite ve

mortaliteye neden olabilir. Bulantı, kusma ve karın ağrısı

şikayetleri ile başvuran ve yapılan abdominal bilgisayarlı

tomografi incelemesinde internal herniasyon öntanısı ile

ameliyata alınan, peroperatif olarak sol paraduodenal

herni saptanan bir olgu sunulmaktadır.