Özelleştirme ve Borsa Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama


ÖZTÜRK B., CAN Ö.

International Journal of Literature and Language Education, vol.2, pp.47-58, 2013 (Peer-Reviewed Journal)