Bilgi Toplumunda Akademisyenlerin Duygusal Zeka Profillerinin İş Tatminine Etkisi


KONAKAY G.

Uluslararası 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2010, pp.1584-1595

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yalova
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1584-1595