Arşiv Belgeleri Işığında Adıyaman Hacı Abdülgani (Çarşı) Cami’xxî Vakfı


TURGUT B.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal)