DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SEÇİLİ MAKROEKONOMİKGÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI


Turalıoğlu M., SOYLU Ö. B.

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), Çevrimiçi, 1 - 02 September 2020, pp.232-238

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çevrimiçi
  • Page Numbers: pp.232-238
  • Kocaeli University Affiliated: Yes