Ankara Çubuk’taki Kuruçay Medresesi ve 1912 Tarihli Nukud Vakfı


Çelik M., Yardımcı M. E.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.1, pp.231-256, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31679/adamakademi.822616
  • Title of Journal : ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.231-256

Abstract

Osmanlı Devleti’ndeki eğitim hizmetleri her zaman sivil alanda sürdürülmüştür. Bu bakımdan toplumun eğitim ihtiyacı vakıflar eliyle görülmüştür. Osmanlı tarihi boyunca eğitim sahasındaki hizmetlerin büyük bir kısmını üstlenen vakıflar merkez ve taşrada resmi görevde olan ya da sivil statüde bulunan hayırseverler tarafından kurulmuş, daha sonra bunlara gelir getirici imkanlar aktarılmıştır. Bu sürecin resmi prosedürü mahkeme huzurunda akdedilerek bir metne dökülüp tescil edilmiştir. Başlangıçta daha ziyade gayrimenkuller bu müessesenin kaynağını oluştururken daha sonra kitap ve para gibi menkul varlıklar da bunlara eklenmiştir. Bu çalışmada eğitimin finansmanında kullanılan para vakıflarından birine ait vakfiye ele alınmaktadır. Bu çerçevede Ankara’ya bağlı Çubuk kazasının bir köyündeki Kuruçay Medresesi’ne ait para vakfının vakfiyesi araştırmaya konu edinmekte, vakfiye tartışılmaktadır.