Giyimin Semiyolojisi Türkiye de Muhafazakar Moda Dergileri Ekseninde Değişen Muhafazakar Kadın İmgesini Okumak


VARLI GÜRER S. Z.

UHIVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)