Tehlikeli Atıkların Yakma Yöntemiyle Bertaraf Edilmesine İlişkin İzmit Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma Tesisinde Baca Gazı Emisyonlarının İncelenmesi


AYBERK H. S. , OKTOR K. , ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş.

2000'li Yıllarda Şehir ve Sanayide Atıklar ve Arıtımı Uluslararası Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 17 - 20 May 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey