Akademisyenlerin Duygusal Zeka Yeterliliklerinin İş Tatmine Etkisinin Analizi Kocaeli Üniversitesi Örneği


KONAKAY G.

Uluslararası 8.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey