Uluslararası Hukukta Bir Hak Olarak Anayasaların ve Yasaların Hazırlanması Sürecine Halkın Katılımı


ÖZTÜRK F.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, ÜçüncüHukuk BilimininGüncel Sorunları, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes