KİMYA SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN DÖNÜŞÜMSELLİDERLİKLERİNİN İNCELENMESİ


GÖKKAYA Ö.

Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, 2018 (Peer-Reviewed Journal)