TÜRKİYE EKONOMİSİNDE COVID-19’UN SEKTÖREL ETKİLERİ


SOYLU Ö. B.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.7, no.6, pp.169-185, 2020 (Peer-Reviewed Journal)