AKADEMİSYENLERİN AÇIK LİDERLİK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


DEMİR B., GÖKKAYA Ö.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.48, pp.4643-4645, 2019 (Peer-Reviewed Journal)