Obez Siçanlarda Etanerseptin Vasküler Düz Kasta Enos Ekspresyonu Üzerine Etkilerinin Immünohistokimyasal Olarak Araştirilmasi.


YAZIR Y. , KAVRAM K., FURAT RENÇBER S. H. , DEMİRTAŞ ŞAHİN T. , UTKAN T.

13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey