Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”Yapıbozumcu Kimlik Okuması: Spivak ve Madun Kadının Kolektif Özne Statüsü”

HUKUK KURAMI, cilt.7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zinanın Hukuk-İçi ve Hukuk-Dışı Soykütüğü

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuki Şiddet

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, cilt.17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuk Bilimi nin Yapıbozumsal Okuması

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Vecdi Aral’xxa Armağan, sa.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derrida ve Dworkin Arasındaki İlişki Yapıbozum ve Yargıç Herkül

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ,, cilt.61, ss.321-349, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİBERAL ADALETİN İKİ FARKLI GÖRÜNÜMÜ JOHN RAWLS VE ROBERT NOZİCK Hakkaniyet Olarak Adalet Eleştirisinden Yetkisel Adalet Eleştirisine

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.180-217, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yargıç Merhameti Reis Bey'in Merhametsizliği

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2017, ss.28

Madun Kadın Kolektif Bir Hak Öznesi midir?

HFSA sEMPOZYUM, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2019

Rogue and Non-Rogue States: The Dilemma of the Legitimate Monopoly of Violence

IVR World Congress 2019: Dignity, Democracy, Diversity, Lucern, İsviçre, 7 - 12 Temmuz 2019

”Bir Kadın Meselesi’ ya da Bir Ahlak Meselesi”

HFSA Sempozyum, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017

Aral ın Kelsen Okuması ve Eleştirisi

Aral Okumaları, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2015

Hukuki Şiddet

İnsan Hakları ve Şiddet, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

"Yabıbozumcu Kimlik Okuması: Spivak ve Madun Kadının Kolektif Özne Statüsü"

Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Yasemin Işıktaç Armağanı, Sercan Gürler, Editör, Sümer Kitabevi, İstanbul, ss.254-283, 2020

İnsan Hakları ve İmparatorluk

Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017

”Adalet Bozumuna Kışkırtıcı Bir Giriş”

Hukuk Adalet ve İnsan Hakları, , Editör, Notabene Yayınları, ss.129-134, 2016

Yapıbozumsal Adalet

Tekin Yayınevi, 2014