General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Arap Dili Ve Belagati
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Basic Islamic Sciences, Philology, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature

Metrics

Publication

52

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

46
UN Sustainable Development Goals

Biography

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                              : Ramazan ŞAHAN

TC Kimlik Numarası              : 42088184432

Doğum Yeri ve Tarihi             : ERZURUM  - 15.11.1970

Medeni Durumu                     : Evli

Adres                                      : Döngel Mah. Onurhan Cad. İskelem Park Evleri, 3-1 B Blok, Daire: 7, Başiskele / Kocaeli           

E-Posta                                   : ramsahan@gmail.com

Telefon                                   : 0 505 4689368

 

 

EĞİTİM DURUMU

Doktora                                  : 2010, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Yüksek Lisans                        : 2000, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Lisans                                     : 1997, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ortaöğrenim                           : 1993, Bursa İmam-Hatip Lisesi

 

 

İŞ DENEYİMİ

1999-2003                                : Taksim İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi                           

2004-2011                                : Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni

2011-2015                                : Yard. Doç. Dr. Öğretim Üyesi (Tefsir), Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2015-2024                                : Dr. Öğretim Üyesi (Arap Dili ve Belagati), Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yabancı Dil                             : İngilizce, Arapça.

 

 


 

HAYATI

Dr. Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Ramazan ŞAHAN

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Öğretim Üyesi

Hayatı 1970 tarihinde Erzurum’un Pazaryolu ilçesine bağlı Laleli Köyü’nde doğdu. 1976-80 yılları arasında kendi köyünde İlkokulu bitirdi. 1985-87 yıllarında İspir’in Karataş Köyü’nde hafızlık yaptı. 1987-90 yıllarında İspir İmam-Hatip Lisesi orta kısmını, 1991-93 yıllarında ise Bursa İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1993 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1997’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalı’nda 2001’de Yüksek Lisansını, aynı üniversitede ve Bilim Dalı’nda 2010 yılında da doktorasını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Çamlıca’da Alvarlızade Camii’nde üç yıl fahrî imamlık yaptı. Yüksek Lisans öğrenimine devam ederken, 1999 tarihinde Beyoğlu-Taksim İlköğretim Okulu’nda resmî olarak öğretmenlik görevine başladı ve 2003 tarihine kadar bu görevine devam etti. Bu arada Mart 2001 tarihinde başladığı kısa dönem askerliğini Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı’nda tamamlayıp, Kasım 2001 tarihinde tezkere aldı. Beyoğlu-Taksim İlköğretim Okulu’ndan sonra 2003 yılında başlayıp kısa bir dönem Kartal İlçesi’nde Süleyman Demirel Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Ramazan Şahan daha sonra Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde göreve başladı. 2004-2008 yıllarında KAİHL’de Meslekî Derslerini (Arapça-Tefsir) okuttu. 2008-2011 yıllarında M.E.B. Bünyesinde, Bahçelievler İmam-Hatip Lisesinde, İHL Meslek Dersleri Kitapları ile Lise DKAB Ders Kitaplarını Yazma Komisyonunda görevli olarak çalıştı. Bu arada ders kitaplarının yanında aynı komisyonda çalışan arkadaşlarıyla birlikte “Gümüş Kalemler” adı altında Ailemizle 52 Ders (7 Kitap) Serisi’nin yazımında bulundu. 03/08/2011 tarihi itibariyle Muş Alparslan Üniversitesi İslâmî İlimler (İlahiyat) Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Temel İslâm Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olmakla birlikte daha çok Arapça derslerine girdi ve Arapçayla meşgul oldu. Gerek Fakülte’de gerekse Halk Eğitim gibi Yaygın Eğitim Kurumlarında Arapça dersleri verdi. Mütercim, 18 Mart 2015 tarihi itibariyle Muş’taki görevinden ayrılıp Kocaeli İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’nda göreve başlamış ve halen bu fakültede görevine devam etmektedir. Yazarın basılmış kitap tercümesi (Menâhilü’l-İrfân/Zürkânî) ve makale tercümeleriyle birlikte çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Arapça ve İngilizce bilmekte olup evli ve 4 (dört) çocuk babasıdır.

GSM: (0505) 468 93 68

e-posta: ramsahan@gmail.com

Eserleri

I. Tezleri

1. Yüksek Lisans Tezi: Kur’ân-ı Kerîm’de Lût (a.s.), Bununla İlgili İsrâiliyyât Ve Günümüze Mesajları (Bir Konu Tefsîri Denemesi), Tefsîr Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, İstanbul 2000.

2. Doktora Tezi: Kur’ân-ı Kerîm’de Akrabalık, Tefsîr Bilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım, İstanbul 2010.

II. Makaleleri

A. Ulusal Makaleleri

1. “Kur’ân’da Su”, Türk Kültüründe Su, Manavgat Belediyesi Kültür Yayınları, No:8, İstanbul 2007, s. 19-54.

2. “Kâinatın Gözbebeği Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Muhammed’e Dair Şiirlerden Bir Demet”, Burhan Dergisi, Mayıs 2011, Yıl 6, Sayı 68, s. 8-13.

3. “Ölüm ve Ötesine Hazırlık”, Burhan Dergisi, Nisan 2011, Yıl 6, Sayı 67, s. 8-11.

4. “Yaratılan ve Yaratıcının Birbirini Anması Zikir”, Burhan Dergisi, Mart 2011, Yıl 6, Sayı 66, s. 8-11.

5. “İslâm’ı Ne Kadar Yaşıyoruz ?”, Burhan Dergisi, Şubat 2011, Yıl 6, Sayı 65, s. 8-11.

6. “Selam ve Barış Dini İslâm”, Burhan Dergisi, Ocak 2011, Yıl 6, Sayı 64, s. 6-7.

7. “Müslüman Gözüyle Noel ve Yılbaşı”, Burhan Dergisi, Aralık 2010, Yıl 6, Sayı 63, s. 8-15.

8. “Hac ve Kurban”, Burhan Dergisi, Kasım 2010, Yıl 6, Sayı 62, s. 8-15.

 

B. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Makaleleri

1. Tercüme

a) Yazar: Yusuf el-Karadâvî, من محاذير التفسير سوء التأويل

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan, “Tefsîrin Sakıncalı Yönlerinden Biri: Kötü Te’vîl”, Marife Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 1, Bahar 2012, Konya, s. 151-184.

b) Avde Ebû Halîl Avde, التشريع واإلعجاز في التركيب القرآن : نظرات بيانية في آيات الوالدين

“Ana-Babaya İtaati Emreden Âyetlerle İlgili Edebî Yaklaşımlar Bağlamında Kur’ân Cümlelerinde Teşrî Ve İ’câz”, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan-Yrd. Doç. Dr. Harun Çağlayan, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar sayı: 37, Yıl: 2014, ss. 165-206.

 

2. Özgün Makaleleri

a) “Hz. Nûh Kıssası Bağlamında Ailevî İlişkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014/2, Sayı: 33, s. 215-248.

b) “İslâm’ın Kardeşlik Anlayışı: Bir Vücudun Organları”, Yakın Doğu Üniversitesi İslâm Tetkikleri Merkezi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2015, s. 113-140.

c) “İbrahim Sûresi 34. Âyet ile Nahl Sûresi 18. Âyetlerin Tefsîr ve Belagat Açısından Değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XIX/I, Bahar Dönemi, Yıl: 2015, s. 315-346.

f) “İzmitli Karaveys el-Kocevî’nin Kavsu Kuzah Adlı Risâlesinin Tahkik, Tercüme ve Tahlili”, İhya Uluslararası İslâm Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.334-358, 2019.

g) “Hz. İbrahim’in Konukları Bağlamında Kur’ân’da Lafzî Müteşabih”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.244-280, 2019.

h) “İlhamını Kur’ân’dan Alan Şair, Mehmed Âkif Ersoy”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.896-930, 2019.

ı) “Tefsir ve Belağat Açısından Lâm-ı Ta‘rîf (Belirlilik Takısı) ve Marife-Nekra’ya Dair Örnek Âyetler”, İHYA Uluslararası İslâm Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.374- 403, 2022.

k) “Müteşâbih Âyetlerde Eş Anlamlı Zannedilen Bazı Olumsuzluk Edatları ve Kâne’nin Muzârisinden Nûn’un Hazfi”, Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.6, pp.209-254, 2022.

 

 

 

 

III. Bilimsel Toplantılarda Sunduğu Bildiriler

1. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Giden Yolda Âkif’e Göre Medrese ve Mektep”, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, 05-07 Ekim 2012, Muş. (II, 385-415) ISBN: 978-605-5137-01-4.

2. “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın “Biz Neyiz? Adlı Şiirinin Âyetler Işığında Değerlendirilmesi”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 02-04 Kasım 2012 Antalya. (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2015 Ankara, s. 547-606)

3. “Medenî Sûrelerde Şirk Anlayışının Ele Alınış Biçimi”, Kur’ân Nüzûlünün Medine Dönemi Sempozyumu (10. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması), 17-19 Mayıs 2013, Kahramanmaraş, s. 285-322.

4. “Risâletu’l-Cûdiyye Bağlamında Ömer İspirî’nin (ö. 1202/1788) Tefsir Anlayışı”, Erzurum İspirli Kadızade Mehmed Arif Efendi (ö. 11731760) ve Ömer Efendi (ö. 1202/1788) Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2014 Erzurum, s. 773-795.

5. “Kur’ân Işığında Medyayı İlgilendiren Ahlakî İlkeler”, Medya ve Kur’ân Sempozyumu/11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı, 23- 24 Mayıs 2014, Sakarya, s. 94-124.

6. “İzmitli Muhyiddin Şeyhzade’nin Şerhu Kasideti’l-Burde Adlı Eserinin Tanıtımı”, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, 25 - 27 Mart 2016.

7. “Şiirlerle Hz. Peygamber”, Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, Kocaeli, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss. 457-488.

8. “Mümtehine Sûresi Ekseninde Hoşgörüde Denge”, İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, Muş, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019.

9. “Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Hikâye ve Fıkra Üslubu”, Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 27 Aralık 2020, ss. 221-242.

 

IV. Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. İmam Hatip Liseleri, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları, İstanbul 2010. ISBN: 978-975-11-3337-3.

2. İmam Hatip Liseleri, Fıkıh Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları, İstanbul 2010. ISBN: 978-975-11-3368-7

3. İmam Hatip Liseleri, Hitabet ve Mesleki Uygulama Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları, İstanbul 2010. ISBN: 978-975-11-3341-0

4. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Kılavuzu, Gümüş Kalemler, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2013. ISBN: 978-605-5309-69-5.

5. Kur’ân Işığında Ailemizle 52 Ders- Gümüş Kalemler (Ahmet Ekşi, Ahmet Yapıcı, Ahmet Meydan, Ahmet Türkan, Ekrem Özbay, Eyüp Koç, Eşref Altaş, Mehmet Baydaş, Ramazan Şahan)- Ensar Neşriyat, İstanbul 2020/Şubat. 7. Basım. ISBN: 978-605-2174-10-4 (1.c)

6. Hadisler Işığında Ailemizle 52 Ders, Gümüş Kalemler (Ahmet Ekşi, Ahmet Yapıcı, Ahmet Meydan, Ahmet Türkan, Ekrem Özbay, Eyüp Koç, Eşref Altaş, Mehmet Baydaş, Ramazan Şahan), Ensar Neşriyat, İstanbul 2020/Şubat. 6. Basım. ISBN: 978-605-2174-11-1 (2.c)

7. Ailemizle 52 Derste Ahlak, Gümüş Kalemler (Ahmet Ekşi, Ahmet Yapıcı, Ahmet Meydan, Ahmet Türkan, Ekrem Özbay, Eyüp Koç, Eşref Altaş, Mehmet Baydaş, Ramazan Şahan), Ensar Neşriyat, İstanbul 2020/Şubat. 10. Basım. ISBN: 978-605-2174-14-2 (5.c)

8. Ailemizle 52 Derste Peygamberimizin Hayatı, Gümüş Kalemler (Ahmet Ekşi, Ahmet Yapıcı, Ahmet Meydan, Ahmet Türkan, Ekrem Özbay, Eyüp Koç, Eşref Altaş, Mehmet Baydaş, Ramazan Şahan), Ensar Neşriyat, İstanbul, 2020/Şubat. 10. Baskı. ISBN: 978-605-2174-12-8 (3.c)

9. Ailemizle 52 Derste İnanç Esasları, Gümüş Kalemler (Ahmet Ekşi, Ahmet Yapıcı, Ahmet Meydan, Ahmet Türkan, Ekrem Özbay, Eyüp Koç, Eşref Altaş, Mehmet Baydaş, Ramazan Şahan), Ensar Neşriyat, İstanbul 2020/Şubat. 4. Basım. ISBN: 978-605-2174-13-5 (4.c)

10. Ailemizle 52 Derste Örnek Şahsiyetler - Gümüş Kalemler (Ahmet EKŞİ, Ahmet YAPICI, Ahmet MEYDAN, Ahmet TÜRKAN, Ekrem ÖZBAY, Mehmet BAYDAŞ, Eyüp KOÇ, Ramazan ŞAHAN), Ensar Neşriyat, İstanbul 2021/Şubat. 1. Basım. ISBN: 978-605-7320-17-7.

11. Ailemizle 52 Derste Sahabe - Gümüş Kalemler (Ahmet EKŞİ, Ahmet YAPICI, Ahmet MEYDAN, Ahmet TÜRKAN, Ekrem ÖZBAY, Mehmet BAYDAŞ, Ramazan ŞAHAN), Ensar Neşriyat, İstanbul 2023. (Editörlük ve Yazarlık), ISBN: 978-625-6506-19-0. (7.c)

12. Sana Emanet Sorularla 40 Derste İnanç Esasları - Gümüş Kalemler (Ahmet YAPICI, Doç. Dr. Ahmet EKŞİ, Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MEYDAN, Ekrem ÖZBAY, Mehmet BAYDAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ŞAHAN), Ensar Neşriyat, İstanbul 2022/Ekim. 1. Baskı. ISBN: 978-625-8201-16-1

13. Sana Emanet Sorularla 40 Derste Peygamberimizin Hayatı- Gümüş Kalemler (Ahmet YAPICI, Doç. Dr. Ahmet EKŞİ, Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MEYDAN, Ekrem ÖZBAY, Mehmet BAYDAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ŞAHAN), Ensar Neşriyat, İstanbul 2022/Şubat.

14. Sana Emanet Sorularla 40 Derste Kur’ân-ı Kerim, - Gümüş Kalemler (Doç. Dr. Ahmet EKŞİ, Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MEYDAN, Ekrem ÖZBAY, Mehmet BAYDAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ŞAHAN), Ensar Neşriyat, İstanbul 2024/Ocak. 1. Baskı. ISBN: 978-625-6506-58-9

15. Sana Emanet Sorularla 40 Derste Ahlak, - Gümüş Kalemler (Ahmet YAPICI, Dr. Ahmet EKŞİ, Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN, Dr. Ahmet MEYDAN, Ekrem ÖZBAY, Eyüp KOÇ, Mehmet BAYDAŞ, Dr. Ramazan ŞAHAN), Ensar Neşriyat, İstanbul 2019. ISBN: 978-605-80914-2-9.

16. Sana Emanet Sorularla 40 Derste Hadis, - Gümüş Kalemler (Prof. Dr. Ahmet TÜRKAN, Doç. Dr. Ahmet EKŞİ, Dr. Ahmet MEYDAN, Mehmet BAYDAŞ, Dr. Ramazan ŞAHAN, Ekrem ÖZBAY, Eyüp KOÇ), Ensar Neşriyat, İstanbul,  2024. ISBN: 978-625-6506-57-2.

17. M. Abdülazîm ez-Zürkânî, Kur’ân İlimleri Menâhilu’l-İrfân Tercümesi, I-II, trc.: Doç. Dr. Aldemir, Halil- Yrd. Doç. Dr. Şahan, Ramazan, Beka Yayıncılık, İstanbul Ekim 2015. ISBN: 9786054997596

18. Muhtar Şakir Kemal, Kur’ân’ı Düşünmenin Gerekliliği ve Yöntemi, trc. Yrd. Doç. Dr. Şahan, Ramazan, Beka Yayıncılık, İstanbul Aralık 2017. ISBN: 9786059 60 38 43.

19. Nâsıf M. Abdülaziz, Hamsûne Kıssaten, Arabiyyeten İslâmiyyeten Müyesseraten li’l-Etfâl, Arapça Seçme Hikayeler I-II, Nizamiye Akademi, İstanbul, 2019.

20. Kur’ân-ı Kerîm’de Akrabalık, Ensar Neşriyat, 2019, Bilimsel Kitap

21. M. Akif’in Zihin Dünyasında Kur’ân-Sünnet İlişkisi (Kitap Bölümü), Ankara: Grafiker Yayınları, 2022, 435-468.

22. Sarf ve Nahiv Açısından Kısa Sûrelerin Tahlilleri, (İstanbul: Ensar Neşriyat, Aralık 2023).

23. ŞAHAN Ramazan, “Abdullah Şerif Efendi”, Kocaeli Ansiklopedisi, (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları, Kocaeli 2023), 1/12-14.

Contact

Email
ramazan.sahan@kocaeli.edu.tr
Web Page
https://avesis.kocaeli.edu.tr/ramazan.sahan
Office
10
Address
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Umuttepe Kampüsü İzmit/Kocaeli