Plant Tissue Culture Laboratory

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı (BiDoKu) temel olarak aşağıda belirtilen amaçlara yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

A) Öncelikli olarak Kocaeli İli olmak üzere Marmara Bölgesindeki endemik, dar yayılışa sahip veya koruma önlemi gerektiren bitki türlerini bulmak, doku kültürü teknikleri kullanarak bu bitki türlerini üretmek ve üretilen bitkileri dış ortama alıştırarak doğaya aktarmak suretiyle bitki biyoçeşitliliğinin korunmasına ve sürdürülmesine katkı sağlamak.

B) Ornamental bitki türlerinin doku kültürü teknikleri kullanılarak üretilmeleri için yeni ve geliştirilmiş protokoller tanımlamak.

C) Gıda olarak tüketilen bitkilerin tohum çimlenmesi ve organ gelişimi üzerine bitki büyüme düzenleyicileri ve bitki büyüme artırıcıların etkileri yapı-fonksiyon ilişkisi içerisinde incelemek.

D) Tıbbi bitki türlerinin doku kültüründe çeşitli elisitör uygulamalarına bağlı olarak fitokimyasal içeriklerindeki değişimlerin gözlenmesi için yüksek verimli kallus kültürlerinin oluşturulması için protokoller tanımlamak, bitki özütleri üretmek ve antioksidan aktivite tayinleri yapmak.

BiDoKu'nun yukarıdaki amaçlarla yaptığı çalışmalar doğrultusunda özel sektörle ve diğer ArGe laboratuvarlarıyla iş birlikleri bulunmaktadır.

Recent Publications