NÜKLEER FİZİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı, 2007 yılında yürütülmeye başlanılan “Gama Spektroskopisi: Endüstriyel ve Çevresel Radyoaktivite” isimli proje ile kurulmaya başlanmış ve gerçekleştirdiği diğer projelerle mevcut altyapısını oluşturmuştur. Laboratuvarımız, Radyasyondan Korunma, Çevresel Radyoaktivite ve Nükleer Reaksiyonlar konularında uzmanlaşmıştır. Bu konularda çok sayıda uluslarası ve ulusal projeler yürütmüş, birçok Yüksek Lisans ve Doktora tezi tamamlanmıştır. Laboratuvarımızda bulunan cihazlarla, çevresel örneklerde radyoaktivite (U-238, Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137) ölçümleri, Radon gazı konsantrasyon ölçümleri, Alfa Spektroskopisi ile kalınlık ve radyoaktivite ölçümleri, gama soğurulma katsayısı, izotopların yarı-ömrünün belirlenmesi gibi birçok ölçüm yapılmaktadır. Analiz, Danışmanlık ve diğer Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Laboratuvar sorumlularımızla iletişime geçebilirsiniz.  


Laboratuvar Sorumluları:

Prof. Dr. Recep Taygun GÜRAY (tguray@kocaeli.edu.tr )

Doç. Dr. Caner YALÇIN (caner.yalcin@kocaeli.edu.tr )