PLASMA PHYSICS RESEARCH LABORATORY

Lazerle oluşturulan plazma spektroskopisi üzerine araştırma ve geliştirme yapmak üzere 2016 yılında kurulan Plazma Fiziği Laboratuvarı’nda devam eden çalışmalar ağırlıklı olarak lazer ve malzeme etkileşimi üzerine uygulamaları içermektedir. Araştırma grubumuz; lazerler ve uygulamaları üzerine çalışmaları bulunan Prof. Dr. Elif KAÇAR, malzeme üretimi ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları bulunan Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZTÜRK ve lazerle doku etkileşmeleri üzerine çalışmaları bulunan Dr. Öğr. Üyesi Necla KENAR olmak üzere 3 araştırmacıdan oluşmaktadır. Tezleri devam eden doktora ve yüksek lisans öğrencileri de yürütülen çalışmalara katılmakta ve laboratuvarın gelişmesine katkı sunan araştırmacılar olarak değerlendirilmektedir. Optik Cımbız Sistemi ve bir bilgisayarın bulunduğu laboratuvarımızda deneysel ve teorik çalışmalar yürütülmektedir. Üzerinde çalışılan ve lazerle etkileşen malzemeler; biyolojik ve endüstriyel esaslı malzemeler olarak sınıflandırılabilir. Lazerler ve uygulamaları, lazerle malzeme etkileşimi, lazerle doku etkileşimi ve biyolojik uygulamaları konularında Ar-Ge faaliyetleri yürüten araştırma grubumuz, gerek akademik gerek sanayinin ihtiyaçlarına yönelik donanımlı lisansüstü öğrenci yetiştirmek amacıyla laboratuvar altyapısı ile sınırlı kalmayıp bilgi birikimini kullanabileceği işbirlikleri de geliştirmektedir.

Recent Publications