Dr.Öğr.Üyesi

RECEP KAYA GÖKTAŞ


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Georgia Institute Of Technology, School Of Civil And Environmental Engineering, Environmental Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Contaminant Fate and Transport Analysis in Soil-Plant Systems

Georgia Institute of Technology

2004

2004

Yüksek Lisans

Application of genetic algorithms to calibration and verification of QUAL2E model

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Çevresel Modelleme, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2014 - 2014

2014 - 2014

Uzman

Stockholms Universitet (Stockholm University), Department Of Applied Environmental Science, Department Of Applied Environmental Science

2004 - 2014

2004 - 2014

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2009 - 2010

2009 - 2010

Araştırma Görevlisi

Georgia Institute Of Technology, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Ve Çevre Mühendisliği

2001 - 2004

2001 - 2004

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Computer Programming

Lisans

Lisans

Computer Applications in Environmental Engineering

Doktora

Doktora

Çok-Ortamlı Çevresel Modelleme

Lisans

Lisans

Analysis of Environmental Systems

Lisans

Lisans

Environmental Remediation

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Inactivation of pathogenic microorganisms by sulfate radical: Present and future

Xiao R., Liu K., Bai L., Minakata D., Seo Y., GÖKTAŞ R. K. , et al.

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, cilt.371, ss.222-232, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Remoteness from sources of persistent organic pollutants in the multi-media global environment

GÖKTAŞ R. K. , MacLeod M.

ENVIRONMENTAL POLLUTION, cilt.217, ss.33-41, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

Integrated Dynamic Modeling of Contaminant Fate and Transport within a Soil-Plant System

GÖKTAŞ R. K. , Aral M. M.

VADOSE ZONE JOURNAL, cilt.10, ss.1130-1150, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Exploring Engineering Graduate Student Research Proficiency with Student Surveys

Rogers S. W. , Goktas R. K.

JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, cilt.99, ss.263-278, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Calibration and verification of QUAL2E using genetic algorithm optimization

GÖKTAŞ R. K. , AKSOY A.

Journal Of Water Resources Planning And Management-Asce, cilt.133, ss.126-136, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Yenicegörüce Havzası’ndaki Yağış-Akış İlişkisinin HEC-HMS Hidrolojik Modeli ile Belirlenmesi

Mesta B., Kargı P. G. , Tezyapar İ., AYVAZ M. T. , GÖKTAŞ R. K. , KENTEL ERDOĞAN E., et al.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.949-955, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Genetik Algoritma Yardımıyla Model Kalibrasyonu Aşağı Seyhan Nehri Örneği

GÖKTAŞ R. K. , AKSOY A.

Çevre Bilim & Teknoloji, cilt.3, ss.169-186, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

İzmit Körfezi’nde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Kirliliğinin Tarihçesi ve Fugasite Bazlı İncelemesi

HASANOĞLU S., GÖKTAŞ R. K.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

2018

2018

Yenigörüce Havzası’ndaki Yağış-Akış İlişkisinin HEC-HMS Hidrolojik Modeli ile Belirlenmesi

MESTA B., KARGI P. G. , AYVAZ M. T. , GÖKTAŞ R. K. , KENTEL ERDOĞAN E., TEZEL U.

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.200-207

2018

2018

Yenigörüce Havzası’ndaki Yağış-Akış İlişkisinin HEC-HMS Hidrolojik Modeli ile Belirlenmesi

MESTA B., KARGI P. G. , TEZYAPAR İ., AYVAZ M. T. , GÖKTAŞ R. K. , KENTEL ERDOĞAN E., et al.

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (UKSAY)-2018, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.200-207

2018

2018

Nehir suyu kalite gözlem sonuçlarının hidrolik ve taşınım modelleri yardımıyla incelenmesi

GÖKTAŞ R. K. , AYVAZ M. T. , Kargı P. G. , KENTEL ERDOĞAN E., Mesta B., Tezyapar İ., et al.

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

2018

2018

Nehir Suyu Kalitesi Gözlem Sonuçlarının Hidrolik ve Taşınım Modelleri Yardımıyla İncelenmesi

TEZYAPAR İ., KARGI P. G. , MESTA B., AYVAZ M. T. , GÖKTAŞ R. K. , KENTEL ERDOĞAN E., et al.

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu (UKSAY)-2018, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.1061-1068

2018

2018

Effect of land surface elevation data availability on river hydraulic model output

GÖKTAŞ R. K. , AYVAZ M. T. , KARGI P. G. , KENTEL ERDOĞAN E., MESTA B., TEZYAPAR İ., et al.

European Geosciences Union General Assembly 2018, Viyana, Avusturya, 8 - 13 Nisan 2018, cilt.20

2017

2017

Effect of using extreme years in hydrologic model calibration performance

GÖKTAŞ R. K. , TEZEL U., KARGI P. G. , AYVAZ M. T. , TEZYAPAR İ., MESTA B., et al.

American Geophysical Union (AGU) 2017 Fall Meeting, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Aralık 2017

2016

2016

Global Scale Multimedia Chemical Fate Modeling in High Spatial Resolution Introducing BETR Research 3 0

GÖKTAŞ R. K. , WÖHRNSCHİMMEL H., SCHENKER S., VON WALDOW H., MACLEOD M.

7th SETAC World Congress / SETAC North America 37th Annual Meeting, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Kasım 2016

2015

2015

CONTAMINATED SITES WITH RISK BASED APPROACH TURKISH AND ROMANIAN PRACTICE

KARADEMİR A. , GÖKTAŞ R. K. , COCARTA D., ROBESCU D.

3rd Science for the Environment Conference, Arhus, Danimarka, 1 - 02 Ekim 2015

2013

2013

İzmit Körfezi nde PAH Taşınımı Kavramsal Model ve Veri Gereksinimleri

GÖKTAŞ R. K. , KARADEMİR A.

10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2013

2014

2014

An Integrated Modeling Approach for Organic Chemical Contamination in Plants

GÖKTAŞ R. K.

Awareness Raising Workshop: Pesticide Residues in Closed Cropping and Organic Pollutants in the Turkish Environment, Aydın, Türkiye, 10 - 12 Mart 2014

2013

2013

Plant Pathway Modeling for Health Risk Assessment The Importance of Incorporating the Terrestrial Environmental Processes

GÖKTAŞ R. K.

6th International Perspective on Water Resources & the Environment, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2013

2009

2009

The Online Survey An Efficient and Effective Means of Engineering Graduate Student Assessment

PADHYE L., GOLDMAN G., SZEİNBAUM N., ROGERS S., GÖKTAŞ R. K. , KURT Z.

Proceedings, 2009 ASEE Annual Conference and Exposition, Austin, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Haziran 2009 identifier

2007

2007

Exploring Academic Factors Affecting Engineering Graduate Student Research Proficiency

ROGERS S., GÖKTAŞ R. K. , TEZEL U.

Proceedings, 2007 ASEE Annual Conference and Exposition, 24 - 27 Haziran 2007 identifier

2005

2005

The Impact of Objective Function Formulations on the Optimal Calibration of QUAL2E

GÖKTAŞ R. K. , AKSOY A.

Proceedings of World Water and Environmental Resources Congress 2005, 15 - 19 Mayıs 2005 Creative Commons License identifier

2004

2004

Application of Genetic Algorithms for Calibration and Verification of QUAL2E Model

GÖKTAŞ R. K. , AKSOY A.

Proceedings of World Water and Environmental Resources Congress 2004, 27 Haziran - 01 Temmuz 2004 identifier

2004

2004

Calibration and verification of QUAL2E for the reaeration coefficient using genetic algorithms

GÖKTAŞ R. K. , AKSOY A.

Proceedings of the 13th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Artificial Neural Networks, 10 - 11 Haziran 2004, ss.201-207

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Hazardous pollutants in the water environment

GÖKTAŞ R. K. , MACLEOD M.

Hazardous Pollutants in Biological Treatment Systems, Ferhan Çeçen, Ulaş Tezel, Editör, IWA Publishing, London, ss.17-67, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Kocaeli Journal of Science and Engineering

Editörler Kurulu Üyesi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eylül 2019

Eylül 2019

VI. International Earthquake Symposium (IESKO 2019)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Taştan R. , Göktaş R. K.
Kocaeli, Türkiye


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 84

h-indeksi (WOS): 6