Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Optimal energy production from wind and hydroelectric power plants

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, vol.41, pp.2219-2232, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An experimental study for H2S and CO2 removal via caustic scrubbing system

PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, vol.94, pp.196-202, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of Ni Foam Effect for Direct Borohydride Fuel Cell

FUEL CELLS, vol.12, no.6, pp.1027-1031, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of operation conditions on direct borohydride fuel cell performance

JOURNAL OF POWER SOURCES, vol.185, no.1, pp.197-201, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Numerical Study Using Mixtures of Water - Ethylene Glycol Based Nanofluids on Laminar Heat Transfer of an Annulus

The Online Journal of Science and Technology, vol.1, pp.20-32, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

3e Electrotech, Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, no.220, 2012 (National Non-Refereed Journal)

TÜBİTAK Pilot Biyogaz Enerji Santrali Proses Tekniği

Atık Teknoloji Dergisi, no.4, pp.42-46, 2009 (Other Refereed National Journals)

Alternatif Dizel Motor Yakıtı Olarak Biodizel

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.114-122, 2002 (Other Refereed National Journals)

Eksenel Akışlı Pompalarda Teğetsel Hız Enerjisinin Dönüşümünün Etüdü

Termoklima dergisi, no.99, pp.58-66, 2000 (Other Refereed National Journals)

Soğutma Sistemleri ve Isı Pompalarının Dizaynı için Bir Yaklaşım

Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, vol.18, no.1, pp.31-38, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enerji Tasarrufu Açısından Co Genarasyonun Önemi

SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Dergisi, vol.1, no.9, pp.92-97, 1996 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

New method for simulation of centrifugal pump plants

Modelling, Measurement and Control C, vol.47, pp.1-8, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Termo Jet Kompresör Uygulayarak Enerji Tasarrufu

SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Makina Mühendisliği Seksiyonu, no.8, pp.9-101, 1995 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A New Simulation Approach to Gaz Turbine Plants

Journal of Kocaeli Universıty, no.2, pp.5-12, 1995 (Other Refereed National Journals)

Dairesel Cepli Hidrostatik Yataklarda Sıcaklık Dağılımının Araştırılması

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol.17, no.1, pp.31-39, 1994 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Eşanjörlerin Tasarımında Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümü İçin Bir Yaklaşım

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol.16, no.1, pp.17-22, 1993 (Other Refereed National Journals)

Lastik Sanayinde Kullanılan Dolgu Malzemelerinin Mekanik Özelliklerinin Sabit Termal Şartlarda incelenmesi

Mühendis ve Makina Dergisi, vol.34, no.100, pp.15-19, 1993 (Other Refereed National Journals)

Büyük Güçlü Diesel Motorlarında Doğal Gazın Kullanılması

Termodinamik Dergisi, no.9, pp.35-40, 1993 (Other Refereed National Journals)

Diesel Motorlu Taşıtlarda Doğal Gazın Kullanılması

Termodinamik Dergisi, no.7, pp.33-44, 1993 (Other Refereed National Journals)

Radyal Kaymalı Yatakların Elasto Hidrodinamik Çözümü İçin Bir Nümerik Teknik

Mühendis ve Makina Dergisi, vol.32, no.372, pp.12-16, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Numerical Study Using Mixtures of Water - Ethylene Glycol Based Nanofluids on Laminar Heat Transfer of an Annulus

Proceedings Book of ISTEC 2018, , International Science and Technology Conference (ISTEC) Paris, France, 18 - 20 July 2018

Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santralleri’nden Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Optimal Enerji Üretimi

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.29-30

Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Optimal Enerji Üretimi

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.327-329 Sustainable Development

Analysis of a Ground-Source Heat Pump in ThermodynamicMeans and The Economic Importance of Heat Pumps

II. “European Congress on Economic IssuesNew Trends in Economics”, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.91

Fluid-Solid Interaction On Wind Turbine Blades

III. International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3 - 07 May 2017

Blade profile analysis for wind turbines by ansys software

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26 - 28 October 2016, pp.1473-1476

Energy Economy for Dryer Unit in a Carpet Plant

3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, ISITES 2015, Valencia-Spain, Spain, 3 - 05 June 2015, vol.1, pp.2196-2205

Pitch Angle Analysis of NACA 2415 Airfoil

World Congress on Engineering (WCE 2015), London, Canada, 1 - 03 July 2015, pp.1107-1110 Sustainable Development identifier identifier

PERFORMANCE AND EMISSIONS OF A MICRO-TURBINE FUELED WITH JP8-CANOLA BIODIESEL MIXTURES

ASME Turbo Expo: Turbine Technical Conference and Exposition, Düsseldorf, Germany, 16 - 20 June 2014 Sustainable Development identifier identifier

Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Pilot Tesisi

18th International Energy and Evironment Fair and Conference,ICCI 2012, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2012, vol.1, pp.37-39

POWER PRODUCTION FROM AGRICULTURAL WASTES AND IMPLEMENTATIONS

4th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Czech Republic, 7 - 10 September 2010, pp.35-36 Sustainable Development identifier identifier

Performance and Emission Evaluation of a Diesel Engine With SME and Marine Fuel Blends

XVI International Scientific-Technical Conference Trans & MOTAUTO’09, Bulgaria, 17 - 19 September 2009, vol.1, pp.6-10

Yakıt Debisinin Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pili Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Turkey, 13 June 2009, pp.1229-1232

Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pili Performansı Üzerine Sodyum Borhidrür Derişimin Etkileri

ULIBTK’09 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas, Turkey, 13 June 2009, pp.1233-1237

Optimum operating strategies for liquid fed direct borohydride fuel cells

8 th Japan – Korea Symposium on mterials and Interfaces International Symposium on Frontiers in Chemical Engineering, Sapporo, Japan, 5 - 07 November 2008, pp.82

Destruction Analysis Depend On The Wearing With Oil Analysis Program

8th International Fracture Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2007, vol.1, pp.651-664

Taşıt Radyatörü Isıl Performans Test Sonuçlarının NTU Yöntemi Kullanılarak İrdelenmesi

ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Turkey, 20 June 2007, vol.2, pp.651-655

Doğrudan Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pili

ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Turkey, 20 June 2007, vol.2, pp.646-650

BUHAR KAZANLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 1 - 02 June 2007, pp.207-221 Sustainable Development

Yağ Analiz Programı ile Motor Yağlarının Kullanım Sürelerinin Uzatılması

7 th International Fracture Conference, Kocaeli, Turkey, 19 - 21 October 2005, vol.2, pp.971-982

Mathematical Modelling of Multiple Effect Evaporators And Energy Economy

First International Exergy, Energy and Eviroment Symposium, IEEES-1, İzmir, Turkey, 13 - 17 July 2003, pp.457-462

Energy Saving in Compressed Air Systems

The Fourth International Thermal Energy Congress,Proceedings ITEC2001, Çeşme, Turkey, 8 - 12 July 2001, pp.67-74

Tüpraş İzmit Rafinerisi Atık Çamur Yakma Prosesi

ULIBTK'9912. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği KongresiSakarya, 28-29 Subat 2000, Sakarya, Turkey, 28 - 29 February 2000, pp.704-709

A New Approach to Simulation of A Gas Turbine System

Congress ECOS'98 "Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Evironmental Aspects of Energy Systems and Processes, Nancy, France, 8 - 10 July 1998, vol.2, pp.733-738

Numerical Analyses of Unsteady Laminar Forced Convection in A Rectangular Channel

CHT'97Advences ın Computational Heat Transfer Symposium, Çeşme, 26 - 30 May 1997, vol.1, pp.767-765

Experimental Analysis of Two Types of Solar Cookers

Trabzon International Energy and Environment Symposium, 17 - 19 July 1996, vol.1, pp.135-141

Numerical and Experimental investigation of Transien Lamınar Forced Convection in a Regtangular Duct

International Symposium "Transient Convective Heat Transfer, Çeşme, 1 - 03 October 1996, vol.1, pp.57-65

Experimental Investigation of Optimum Centrifugal Pumps Speeds

Second International Conference on Pumps and Fans, 19 - 21 May 1995, vol.2, pp.501-507

Experimental Investigation of Optimum Centrifugal Pump Speeds

The Second International Conference On Pumps and Fans, Tsınghua University, 17 - 20 October 1995, vol.2, pp.501-507

Investigation of Filler Materials Using in Rubber Industry in Constant Thermal Conditions

Proceedings International AMSE Conference "Information and Systems Methods for Engineering Problems, Malta, 28 - 30 December 1993, vol.2, pp.181-186

A New Approach for the Solution of Non Linear Equations Occurring in the Design of Heat Exchangers

Proceedings international AMSE Conference "Applied Modelling and Simulation", Lviv, Ukraine, 30 September - 02 October 1993, vol.1, pp.231-242

New Method for Simulation of Centrifugal Pump Plants

Information & Systems methods for Engineering Problems, 16 - 18 June 1993, vol.2, pp.131-138

New Algorithm for Solution of the Non Linear Equation Systems Occurring in the Design of Thermal Systems

The 1993 ASME International Computers in Engineering Conference and Exposition, San Diego, 8 - 12 August 1993, vol.1, pp.731-736

Books & Book Chapters

Chapter 28 : Investigation of Airframe in terms of Aerodynamics

in: Sustainable Aviation Energy and Environmental Issues, Karakoc HT, Ozerdem BM, Sogut ZM, Colpan OC, Altuntas O, Editor, Springer, İsviçre, pp.343-350, 2016

Chapter 28 : Investigation of Airframe in terms of Aerodynamics

in: Sustainable Aviation Energy and Environmental Issues, Karakoc HT, Ozerdem BM, Sogut ZM, Colpan OC, Altuntas O, Editor, Springer International Publishing, pp.343-350, 2016