Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Uydurma Evlat” Oidipus

Yeni Tiyatro Dergisi , no.88, pp.6-8, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CUMHURİYETİN MODERNLEŞME SÜRECİNDE AFİFE JALE: NORM DIŞI KALMAK

6. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 20 November 2023, pp.86-87

SAM SHEPARD'IN VAHŞİ BATI OYUNUN post-modern BİR OKUMASI

I. Uluslararası Anglo-Amerikan Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 16 - 18 November 2022

BİR ÇOCUK FİLMİ OLARAK KIRMIZI BALON FİLMİNİN ARKADAŞLIK FİKRİ AÇISINDAN GÖSTERGEBİLİMSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Kocaeli Üniversitesi 1.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 - 20 November 2021, vol.1, pp.26

HACİVAT İLE KARAGÖZ’ÜN DRAMATİK METİNLERDEKİ EVRİMİ

19.Uluslararası Bursa Karagöz ve Gölge Oyunları Festivali, Kocaeli, Turkey, 18 December 2021

“6 Şahıs Yazarını Arıyor / Modernizm: Bütünün Parçalanmasına Sanatın Yanıtı”

Kocaeli Üniversitesi 1. Lisans üstü Öğrenci Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May 2021

School of physical education and sport specific skills to take the social economic profiles o f the students prepared

9th Annual International Conference:PHYSICAL EDUCATION SPORT HEALTH, (PESH) Pitesti / ROMANIA, 17 - 18 November 2016

Examination of The Teachers Free Time Options

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 November 2014, pp.185

Books & Book Chapters

“SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİK OLARAK DÜŞÜNÜLEN TİYATRO TALEBİNİN BÖLÜMLER ARASINDAKİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ”

in: “HER YÖNÜYLE SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI-2, Doç. Dr. Hakan AKDENİZ, Doç. Dr. Neslişah AKTAŞ, Editor, Çizgi Kitapevi, İstanbul, pp.41-60, 2023

OKUL YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMDE YARATICI DRAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

in: HER YÖNÜYLE SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI-2, Doç. Dr. Hakan AKDENİZ , Doç. Dr. Neslişah AKTAŞ, Editor, Çizgi Kitapevi, İstanbul, pp.75-88, 2023

Yaratıcı Drama ve Rekreasyon İlişkisi ÜzerineBetimsel Bir Çalışma

in: MULTIDISCIPLINARY RES EARCH IN SPORTSSCIENCE S-II, şebnem telci dereli, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.231-243, 2020

Metrics

Publication

43

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals