Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DRAMA VE DOĞAÇLAMA TİYATRO İLİŞKİSİ

yeni tiyatro, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOLEKTİF BİLİNÇ AÇISINDAN ÇOCUK VE TİYATRO

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.37-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolektif Bilinç Açısından Çocuk ve Tiyatro : Çocuğun Toplum İçindeki Yeri

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.12-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şimdi Bir Dilek Tut! ve Üfle…(Joko’nun Doğum Günü)

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.12-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şato O kadar Kirliydi ki! ( Macbeth Eleştirisi)

Yeni Tiyatro, ss.7-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendinden Olmayana Zulmü Reva Görme “Batı Yakası Hikayesi”

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.43-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Uydurma Evlat” Oidipus

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.6-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dört Büyük Buluşma“Brecht, Weill, Wilson ve Berliner Ensemble”“Üç Kuruşluk Opera”

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.5-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NİLÜFER KENT TİYATROSU: LORCA EZBERİMİZİ BOZARSA

Yeni Tiyatro Dergisi, ss.47-52, 1900 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

School of physical education and sport specific skills to take the social economic profiles o f the students prepared

9th Annual International Conference:PHYSICAL EDUCATION SPORT HEALTH, (PESH) Pitesti / ROMANIA, 17 - 18 Kasım 2016

Examination of The Teachers Free Time Options

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2014, ss.185

Examınatıon Of The Teachers Free Tıme Optıons

13th international sport sciences congress proceedings book, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.186

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaratıcı Drama ve Rekreasyon İlişkisi ÜzerineBetimsel Bir Çalışma

MULTIDISCIPLINARY RES EARCH IN SPORTSSCIENCE S-II, şebnem telci dereli, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.231-243, 2020