Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Qualitative Analysis of Turkish Middle School Students Cyberbullying Experiences and Perceived Parental Internet Monitoring

SSHIF2015 Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, Warşova, Polonya, 16 - 18 Eylül 2015, ss.24-25

Türkiye de Temel Eğitim Öğrencilerinin Siber Zorbalık Algıları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015

Siber Zorbalığı Önlemeye Yönelik Akran Destek Çalışmaları

Yeni Medya Okuryazarlığı ve Siber Zorbalık Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 29 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri