Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEMEL SANAYİ GÖSTERGELERİNE DAİR BİR NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

European Congress on Economic Issues VI, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019, ss.221-231 Creative Commons License

Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Ölçümünde Gini Katsayısı mı? Theil Endeksi mi?

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2019, ss.1331-1345 Creative Commons License

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İŞGÜCÜNE KAZANDIRILMASI POLİTİKASI VE İŞKUR’UN ROLÜ

V. European Congress on Economic Issues, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Nisan 2019

Secular Stagnation: The Causes, Cures and Recommendation Turkey As A Case Study

ECOEI 2018 - European Congress for Economic Issues: Economics as a Multidisciplinary Approach, 7 - 09 Mayıs 2018

Milli Gelir ile Phillips Eğrisi Analizi: Türkiye Örneği

International Social And Islamic Sciences Conference, 22 Aralık 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Covid‐19 Pandemi Döneminde TÜFE'yi Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi Kullanılarak BRICS Ülkeleri ve Türkiye’den Ampirik Kanıtlar

21. Yüzyılda Sosyal Bilimler: Kültür, Siyaset ve Ekonomi, Dağcı Gül Tuba, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.141-155, 2021

Compulsory Citizenship Behavior and Perceived Stress Level in the Pandemic Process: A Research on Healthcare Professionals

Handbook of Research on Representing Health and Medicine in Modern Media, Gülşah Sarı, Editör, IGI Global Publishing, Bolu, ss.330-351, 2021

Evaluating The Relationship Between Social Benefits And Unemployment: An Empirical Analysis For Turkey

Economic Issues: Global and Local Perspectives, Selçuk Koç,Sema Yılmaz Genç,Vahit Ferhan Benli, Editör, Cambridge International Academics, Peterborough, ss.56-69, 2019