Bilimsel Faaliyetler

Sanatsal Etkinlik

  • Ekim 2019 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu ve Sergisi (Boncuklu Dama)

  • Ekim 2019 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SERGİ: BAŞKALAŞIM (Dönüşüm)

  • Ekim 2019 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu ve Sergisi (Allı Güllü)

  • Ekim 2019 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SERGİ: BAŞKALAŞIM (Sandık Kokusu)