Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖN OKUMA KAZANIMI STRATEJİLERİ VE BU STRATEJİLERİN 10. SINIF DERS KİTABI METİNLERİNDEKİ YETERLİLİĞİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.1362-1372, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretimi Programındaki Konuşma Becerisi Kazanımlarına İlişkin

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.107-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin Sanatsal Metin Oluşturma Hedefine Yönelik Bir Araştırma

Turkish Studies, cilt.12, ss.223-236, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vocabulary Learning Strategies: The Acquisition of Turkish Polysemous Words by International Students

4th INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL ICLEL 2018, Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018, ss.848-857

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Çocuklar İçin Temel Düzey Resimli Kavramlar Sözlüğü

International Language Education and Teaching Symposium, Targovishte, Bulgaristan, 26 - 28 Ekim 2018

Bilgilendirici Bir Metni Özetlemede Türkçe Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretmen Adaylarının Kullandığı Silme Stratejileri

CUDES 2018: VIII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018

Uluslararası Tam metin bildiri4 Pre-Reading Acquisition Strategies in the Turkish Language and Literature Curriculum and Their Qualifications in the Students Textbook in Grade 10

” presented at the 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2018, WROCKLAW, 2018., 3 - 05 Temmuz 2018

A Study for the Need Analysis for Speaking Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, BÜKREŞ, Romanya, 5 - 07 Eylül 2018

Türkçe Öğretim Programındaki Ön-okuma Kazanımı Stratejilerinin Öğrencilerin Okuma Başarılarına Etkisi

3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, OSWIECIM, Polonya, 5 - 08 Temmuz 2018

Pre-Reading Acquisition Strategies in the Turkish Language and Literature Curriculum and Their Qualifications in the Students Textbook in Grade 10

4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2018, Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018

Vocabulary Learning Strategies and the Acquisition of Turkish Polysemous Words for International Students

4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2018, Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018

Selection Strategies Used by University Students in Summarizing a Fictional Text

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.389-390

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DİLBİLİMSELYAKLAŞIMLARDAN YARARLANMA

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.657-665

Bilgilendirici ve Yazınsal Okuma ve Dinleme Metinlerinin Özetlenmesinin Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Türkiye, 28 September - 30 December 2017

A RESEARCH ON THE METHODS AND TECHNIQUES APPLIED BY LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS

Şe, , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

A Research About The Methods and Techniques Used By Turkish Language and Literature Teachers

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

A Research About the Goal of Producing An Art Work in Turkish Language and Literature Courses

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ZAMAN KİP AYRIMI VE GÖRÜNÜŞ KATEGORİSİ

1st International Conference On Lifelong Education and Leadership For All, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015

THE CONSTRUCTION OF CHILDREN AT THE PRIMARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE TEACHING PROGRAMME

V. European Conference on Social and Behavioral SciencesBaltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia, 11 Eylül 2013 - 14 Eylül 2014

COMPARISON BETWEEN THE LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING PROGRAMMES IN FINLAND AND TURKEY

V. European Coference on Social and Behavioral Scienses, Pietersburg, Güney Afrika, 11 - 14 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar-10

Bilgilendirici ve Yazınsal Okuma ve Dinleme Metinlerinin Özetlenmesinin Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri, Nadir Engin Uzun, B. Ümit Bozkurt, Editör, Okan Üniversitesi Yay., İstanbul, ss.225-248, 2018 Creative Commons License

Current Debates in Education

2017 Türkçe Öğretim Programında ve Ortaokul Türkçe 5. Sınıf Ders Kitabında Özetleme Becerisi, O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş, Editör, IJOPEC Publication Limited, ss.293-310, 2017

Research on Education

Selection Strategies Used by University Students While Summarizing a Fictional Text., Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editör, E-BWN - Bialystok, Bialystok, ss.389-397, 2017

Research On Social Studies

""The Comparison of Language and Literature Teaching in Turkey and Finland", ("Research On Social Studies" içinde), Hasan Aslan,Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt, ss.57-66, 2016

Research on Social Studies

The Comparison of Language and Literature Teaching in Turkey and Finland, Mehmet Ali Içbay, Hasan Arslan, Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang Edition, Frankfurt, ss.57-66, 2016

Research on Social Studies

The Construction of Children at the Primary Education Turkish Language Teaching Programme, Mehmet Ali Içbay, Hasan Arslan, Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang Edition, Frankfurt, ss.111-120, 2016

Research on Social Studies

THE CONSTRUCTION OF CHILDREN AT THE PRIMARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE TEACHING PROGRAMME, Mehmet Ali Icbay, Hasan Aslan, Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt, ss.111-120, 2016