Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Kocaeli University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Nörolojik muayene

 • Undergraduate medulla spinalis hastalıkları

 • Undergraduate Diş hekimliği açısından kranial sinir muayenesi

 • Undergraduate Motor nöron ve ön boynuz hastalıkları

 • Undergraduate Kranial sinir muayenesi

 • Undergraduate Primer ve sekonder demanslar

 • Undergraduate Kas hastalıkları

 • Undergraduate Pratik

 • Undergraduate Diş hekimliği açısından inmeye yaklaşım