Announcements & Documents

İleri sürümlü yapay sinir ağları eğitim ve geliştirme aracı tasarımı
Lecture Note
5/2/2020

Ekte, elektronik ve yazılım üzerine çalışan öğrencilere yapay sinir ağlarının (YSA) çalışma prensipleri hakkındaki bilgilerini pekiştirmeye yönelik bir eğitim yazılımı hazırlanmıştır.  . Program algoritması Eğitim, Sınama ve Uygulama Altyordamları olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. YSA’na girilen Eğitim Çiftleri, istenen bir örüntüyü veya bilinen bir işlevi oluşturmaya yönelik giriş ve çıkış verilerini içermektedir. Buna karşılık YSA’nın her iterasyonda verdiği cevaplar gerek görsel gerekse sayısal olarak, istenen cevaba yaklaşılma aşamalarını öğrencilere göstererek ağın öğrenme sürecini pekiştirmelerini sağlamaktadır. Çalışmalardan birinde bir örnek olarak sinüs işlevinin eğitim ve sınama aşamaları verilmiştir. Diğerlerinde bir sıcaklık  denetim sistemine ait denetleyicilerin parametrelerinin eğitimi , eğitim için gerekli eğitim çifteri ve denetim için gerekli yazılımlar verilmiştir. Programlar Delphi 6.0 da yazılmıştır. Yardım için  serhaty@kocaeli.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Serhat YILMAZ

 

 

3.YSA EgitimProgramSablonları.rar Creative Commons License

Thesis Documents

Object tracking in underwater vehicles with ANFIS method
PLC TABANLI 6 EKSENLİ ENDÜSTRİYEL ROBOT İLE MİLİKEN BEZİ SARMA SİSTEMİNİN OTOMASYONU