Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Terms of Female Kinship in Modern Uighur and Uzbek

Permanet Altaistic Conference 56th Annual Meeting of the PIAC56, Kocaeli, Turkey, 03 July 2013, pp.172-192

Orta Doğu'da Türk Dili

UluslUlusararası Orta Doğu Kongresi International Middle East Congress, Kocaeli, Turkey, 01 November 2011, pp.183-199

Genç Kalemler Dergisi ve Yeni Lisan Hareketi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi, Kocaeli, Turkey, 11 April 2011, pp.10

Artvin Yöresine Ait Bir Eğlencelik: Yılbaşi Gezmasi

Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Halk Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 11 December 2009, pp.839-849

Necâtî Beğ Divânı’nda Türkçe Redifler

. Uluslararası Türk Diili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 15 April 2009, pp.595-603

Books & Book Chapters

Gürcistan'da Türk Dili Çalışmaları

in: Yurtdışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi III Dünyada Türkçe Öğretimi, Yılmaz Yakup, Çangal Önder, Editor, Rumeliya, İstanbul, pp.48-67, 2023

San Sözcüğü Üzerine

in: Saygı Kitabı, Tekcan Münevver, Alan Sümeyra, Editor, Çizgi Yayınevi, İstanbul, pp.29-42, 2022

Kocaeli Üniversitesi Raporu

in: TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİNDE KADIN KATILIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Gülsüm Sağlamer, Mine G. Tan, Hülya Çağlayan, Editor, Cenkler Matbaacılık, İstanbul, pp.1-132, 2013

Orhun Yazıtlarında Kadınla İlgili Söz Varlığı

in: Kadın Kitabı, Prof. Dr. Münevver Tekcan, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.93-114, 2013

Metrics

Publication

16

Project

2
UN Sustainable Development Goals