Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HİKMET GELENEĞİNDE YAZILMIŞ KISSA-I GAZRET-İ İSMA‘ÍL

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.5, ss.189-225, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÂDIKÎ AFŞAR’IN DOĞU TÜRKÇESİNDE YAZILMIŞ ŞİİRLERİ

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.1645-1741, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YESEVÎLİK GELENEĞİNDE YAZILMIŞ BİR RAMAZAN-NÂME

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], ss.1-28, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Terms of Female Kinship in Modern Uighur and Uzbek

Permanet Altaistic Conference 56th Annual Meeting of the PIAC56, Kocaeli, Türkiye, 03 July 2013, ss.214-224

Orta Doğu'da Türk Dili

UluslUlusararası Orta Doğu Kongresi International Middle East Congress, Kocaeli, Türkiye, 01 November 2011, ss.183-199

Genç Kalemler Dergisi ve Yeni Lisan Hareketi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi, Kocaeli, Türkiye, 11 April 2011, ss.10

Artvin Yöresine Ait Bir Eğlencelik: Yılbaşi Gezmasi

Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Halk Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 11 December 2009, ss.839-849

Necâtî Beğ Divânı’nda Türkçe Redifler

. Uluslararası Türk Diili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 15 April 2009, ss.595-603

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİNDE KADIN KATILIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kocaeli Üniversitesi Raporu, Gülsüm Sağlamer, Mine G. Tan, Hülya Çağlayan, Editör, Cenkler Matbaacılık, İstanbul, ss.1-132, 2013

Kadın Kitabı

Orhun Yazıtlarında Kadınla İlgili Söz Varlığı, Prof. Dr. Münevver Tekcan, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.93-114, 2013