Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Robust Multiobjective Optimization of Cutting Parameters in Face Milling

ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, cilt.9, sa.4, ss.85-100, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mikro Alaşımlı Çeliklerin Düzlem Yüzey Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin İşbirliğine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

Paslanmaz Çeliklerin Düzlem Yüzey Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin İşlenebilirliğine Ektkisi

Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2004