General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Sosyal Politika

Metrics

Publication

17

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals