Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Unpaid women's labor: More than labor-time difference

6th World Women Conference, Ankara, Turkey, 17 - 19 September 2023, pp.453-454

Revisiting Successful Ageing with the Missing Factor Case of Turkey

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 27 - 28 October 2017

Food Banking as a New Instrument for Social Policy

3rdInternational Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.120-122

Aging without Having an Aging Plan Third Age Rhetoric for a Fourth Age Reality in Turkey

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Books & Book Chapters

Hitler Almanya'sından Türkiye'ye Beyin Göçü: İki Sosyal Bilimci (Hirsch ve Kessler) Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Göçün İmtiyazlıları: Yüksek Nitelikli Emek Göçü, Derya Demirdizen Çelik ve Ayşegül Gökalp Kutlu, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.123-140, 2023

Yeni Paydaş Kapitalizmi için Kurumsal Sosyal Sorumluluk

in: Makro ve Mikro Düzeyde Sürdürülebilirlik Tartışmaları, Doç. Dr. Ozan Gönüllü, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.249-261, 2023

Role of Personality Traits in Work-Life Balance and Life Satisfaction

in: Eurasian Economic Perspectives, Huseyin Bilgin, Mehmet; Danis, Hakan; Demir, Ender; Vale, Sofia, Editor, Springer, pp.279-295, 2021

Industry 4.0 and Gender

in: Industry 4.0 and Social Change, Bora YENİHAN ve Gökçe CEREV, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. ġti, Bursa, pp.53-69, 2020

Perceptions of Job Insecurity of Public Employees inTurkey: A Case of Public University

in: A Critical Review of Social SciencesTheory and Practice, Yenihan Bora ,Sarıipek Doğa Başar, Cerev Gökçe, Editor, Frontpage Publications Limited, pp.468-479, 2018

Implementation of a “Self-Sufficient Ageing” Policy and Possible Challenges: Case of Turkey

in: SELECTED CONTEMPORARY CHALLENGES OF AGEING POLICY, Łukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk, Editor, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Krakov, pp.221-256, 2017

Feminist Kuram ve Sosyal Politikaa

in: İdeoloji ve Sosyal Politika, Sarıipek, Doğa Başar Taşdemir Güleç, Aslı, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.99-117, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

21

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals